Medicinska cancerbehandlingar lider av fundamentala svagheter

DEBATT. Cancerbehandlingar på sjukhus, baserar sig på forskning om cancer. Problemet är att forskarna ännu inte kommit överens om vad som förorsakar cancer. De flesta undrar säkert precis som jag, kan man verkligen lita på den cancervård som erbjuds på sjukhus, när man inte ens enats om vad som framkallar sjukdomen? Så inleder Kerstin Unger Salén sin artikel. Hon botade sin egen cancer med alternativa metoder, vilket hon redogjort för här i NewsVoice.
Text: Kerstin Unger Salén | Foto: Google Earth, Port de Soller på Mallorca där Unger-Salén bor och verkar
Vården bör basera sig på kunskap om vad som föranleder cancer, annars kan man knappast erbjuda en effektiv behandling som tar bort risken för återfall.
Det naturliga vore att behandlingarna är fokuserade på att både eliminera tumören och samtidigt undanröja de omständigheter som utvecklat cancertumören. Så är inte fallet.
Hittills är vården nästan uteslutande inriktad på att eliminera symtomen, nämligen tumören, men den är ju endast ett tecken på att vissa celler börjat växa okontrollerat. Huvudfrågan är; Vad har fått helt normala celler att övergå till att bli cancerceller? De har ju inte kommit ur tomma intet, det är normalt sett ingen invasion utifrån.
Den maligna tumören orsakar inte cancer, utan är en konsekvens av en rad omständigheter som måste rättas till. Precis som när lampan lyser rött på bilens kontrollpanel. Tumören är en varningssignal. Stänger vi av eller eliminerar lampan, kvarstår ju problemet.
Det är faktiskt helt otillfredsställande att skolmedicinens cancerbehandlingar så ensidigt ägnar sig åt att få bort tumören utan att ta sig an vad som gett upphov till cancerväxten. Det är en grov förenkling att tro att man kan lösa cancerpatientens problem på sikt genom att eliminera symtomen, nämligen tumören.
Konsekvensen blir att alltför många får återfall efter avslutad behandling, oavsett om det sker inom 5-års gränsen eller senare. Metastaser är mycket vanligare vid återfall och metastas-bildning är den största risken (ungefär 90 %) för dödsfall.
Varje år ökar dessutom antalet cancerfall, även när man tagit hänsyn till att vi lever längre. Cancerstatistiken visar klart och tydligt hur allt fler drabbas av cancer och att myndigheter och skolmedicinen misslyckats förhindra denna olyckliga utveckling som medför stort lidande för människor och deras familjer.
Misslyckandet beror på att förebyggande cancervård lyser med sin frånvaro. Det finns ingen framförhållning eller vilja (hittills) att föreslå en plan som tar fram olika åtgärder för hur man ska minska risken för cancerincidens.
Varför kan man fråga sig? En del av svaret ligger i vart pengarna till cancerforskning går, och vem som ger pengarna.
Cancerfonden säger att de är intresserade av förebyggande cancervård men hittills går deras pengar nästan uteslutande till hur man ska behandla cancer när den väl uppstått, inte hur man ska minska risken för att få cancer. Läkemedelsbolagens egna forskning är inriktad på dyrbara terapier när patienten väl fått cancer. Av naturliga skäl har de inget kommersiellt intresse av att minska intäkter genom att hjälpa människor att hålla sig friska.
Cancer är en sjukdom på cellnivå. Låt mig därför försöka förklara vissa viktiga cellfunktioner:
Först och främst bör vi ha klart för oss att kroppen är en enastående, levande organism där alla delar är beroende av varandra och anpassar sig till den milö som omger dem. Precis som i naturen.
Alla celler vet normalt sätt vad de ska göra och kommunicerar ständigt med varandra.
Varje mikroorganism är intelligent och har åtskilliga överlevnadsstrategier till sitt förfogande för att återställa obalanser.
Vad vi än gör med mediciner, cellgifter, operation och strålning, kan de enbart hjälpa reducera eller ta bort cancerväxten, men de kan aldrig tvinga kroppen att läka. Det gör den själv, om omständigheterna tillåter.
Vi bör alltså stödja och hjälpa kroppen för att den ska kunna läka sig själv på lång sikt.
Om vi vill få klarhet i hur vi kan bistå kroppen och minska risken för cancer eller, hjälpa kroppen till självhjälp, måste vi först och främst ställa frågan:
Vilken process medverkar till att en normal hälsosam cell övergår till att bli en cancercell?
Cancer uppstår inte av sig själv. Den kännetecknas av mutationer och förändrade genuttryck. En process som kallas för malign förändring, med andra ord, okontrollerad cellväxt.
När och varför börjar cancerväxt?
Sedan länge har forskningen vetat att de flesta cancerceller karaktäriseras av en annan metabolism än normala celler. Nobelpristagaren Otto Warburg, påpekade detta redan på 30-talet. Idag börjar cancerforskare bli allt mer eniga att cancer är en metabolisk sjukdom, men sedan länge betraktar officiella institutioner cancer enbart som okontrollerad cellväxt. Man vet att metabolismen förändras i cancerceller men det anses vara av sekundär betydelse.
Den senaste forskningen börjar emellertid erkänna att dessa metaboliska förändringar spelar en central roll i utvecklingen av en cancer.
Detta är oerhört viktigt att vi förstår, för då inser vi också varför en del av cancerbehandlingen måste vara fokuserad på att rätta till dieten hos cancerpatienten. Något man absolut inte tar hänsyn till på Sveriges sjukhus, snarare tvärtom. De råd man ger till cancerpatienten är att äta upp sig med sötsaker och bakelser. Något som strider helt och hållet mot allt man vet om vad som göder cancer, nämligen socker!
Att kosten spelar en avgörande roll för att upprätthålla hälsa, tvekar väl ingen forskare om, även bland de mest konventionella i läkarkåren. Men, sen blir det stopp.
Att en näringsrik specialinriktad diet skulle kunna hjälpa patienten att bli frisk, tycks bli en omöjlig ekvation. Det är som man inte kan dra några streck mellan prickarna.
Majoriteten av onkologer erkänner inte att en anti-cancer diet skulle kunna ha en positiv inverkan på cancerpatientens tillfrisknande. Kan det bero på att näringslära knappast ingår i läkarutbildningen?
Inom den alternativa och integrerade cancervården som bl.a. erbjuds på kliniker i Tyskland, Spanien samt andra delar av världen, har man sedan länge vetat en anti-cancer diet är ETT viktigt redskap för att läka cancer.
Låt mig försöka förklara:
Metabolism utförs av kraftverk (mitokondria) i varje cell. De omvandlar näring till energi, och för att de ska kunna fungera väl är de beroende av vad vi stoppar i oss, samt att cellerna är tillräckligt syresatta.
Mitokondria är livets motorer och är kritiska för många cellulära processer.
Man vet också att när dessa mitokondria får svårt att utföra sitt jobb, tvingas cellerna övergå till en annan metabolism som är mindre effektiv men, klarar sig utan syre. Istället behövs större mängder glukos (socker) för att producera energi åt kroppen.
Här börjar ofta problemen i och med att en sådan metabolism gör att vanliga aerobiska celler kan övergå till att bli anaerobiska celler, d v s cancerceller.
En försurad, infekterad, inflammerad, undernärd och förgiftad kropp är grogrunden för cancer
Många olika faktorer medverkar till cancer, såsom försurning av PH värdet, gifter, tungmetaller, fria radikaler, infektioner, virus, parasiter, candida svamp, kroniska inflammationer, nedsatt immunförsvar, dålig tarmflora, brist på syre, felaktiga genuttryck, lågt näringsintag etc.
Alla dessa omständigheter kan förbättras med avgiftning av kroppen, en näringstät kost med mycket färska (helst ekologiska) grönsaker och frukter, ingefära och vitlök, nötter och frön, samt kosttillägg i form av vitaminer (D och K2, B-vitamin komplex, C och E vitaminer, enzymer, gurkmeja, ubikinon, astaxanthin, magnesium (magnesiumklorid absorberas bäst) och zink, samt mineraler. Kosttillägg och naturmedel och framför allt kost som innehåller starka anti-oxidanter och är anti-inflammatoriska, är oumbärliga för att förebygga cancer.
Mat, speciellt socker (socker är ett gift) och vita kolhydrater försurar kroppen. Försurning leder till brist på syre samt att smittbärare och candida svamp tar över, vilket ytterligare ökar försurning. De dåliga bakterierna får övertaget och de goda bakterierna hamnar i underläge. Eftersom de goda bakterierna är en viktig del av immunförsvaret (som till stor befinner sig i tarmfloran), behöver vi vårda dem väl, och avstå från antibiotika så gott det går. En väl fungerande matsmältning och effektiv tarmfunktion är beroende av vad vi äter och dricker.
Allt hänger ihop, den fysiska, psykiska och även den emotionella och andliga dimensionen i våra liv.
Vill man förebygga och läka cancer, på riktigt, måste man ta hänsyn till alla dessa delar och inte enbart erbjuda operation, cellgifter och strålning.
Sådana behandlingar kan förvisso reducera tumören snabbt men det stressar kroppen enormt, bidrar till ett kraftigt nedsatt immunförsvar, försämrat näringsupptag och att kroppen utsätts för en mängd gifter som i sig kan vara cancerframkallande. Mer behövs för att få patienten frisk.
Jag föreslår:
att man tar fram en plan för hur man ska minska risken för cancer samt erbjuder cancerberörda ett seriöst anticancer protokoll som de själva kan följa om de så önskar,
att Cancerorganisationer, berörda myndigheter forskning och skolmedicinen bör ta sitt ansvar och våga engagera sig i radikala förslag för att förebygga cancer, även om de stöter sig med stora kommersiella intressen.
att Cancervården behöver vidga sina vyer och se helheten.
Text: Kerstin Unger Salén

Gifter

I tysthet förgiftas vi allt mer. Vem bär ansvaret?

Kerstins ekologiska trädgård

Kerstins ekologiska trädgård

Kommer ni ihåg den banbrytande boken Silent Spring av Rachel Carson? Hon är en av de mest inflytelserika författare under det sista århundradet och kom ut med en revolutionerande bok på 60-talet. Den gjorde oss medvetna om hur vetenskapliga framsteg också kan leda till miljöförstöring och försämrad hälsa.
Ingen kunde väl ana hur rätt hon hade när hon förutspådde att ökade utsläpp och kemikalier skulle få katastrofala följder. Idag kan vi konstatera att det är ett av våra allvarligaste problem.

500 miljoner kemikalier anses finnas på jorden. 80 000 gifter har numera registrerats i miljön.
Av dessa kemikalier har endast ett par hundratal testats (i USA) för säkerhet. Hur har detta kunnat gå så här långt?

Jorden, vår hemvist och försörjare och människokroppen, vår livgivare, visar klara symtom att vi nått en bristningsgräns. Det gått för långt. Jordens motståndskraft har försämrats och immunförsvaret hos människorna försvagas allt mer.

Cancer har antagit epidemiska proportioner vilket bl.a. har att göra med att vi utsätts för alltför många gifter. Kroppen kan inte längre hålla takten trots att den har effektiva utrensningssystem som under normala omständigheter kan göra jobbet. Tarmarna där 70-80 % av vårt immunsystem sitter, skadas kontinuerligt av alla dessa främmande miljögifter. På tarmväggen finns livsviktiga goda bakterier som skapar en barriär mot skadliga invasioner såsom gifter, parasiter, osmält mat etc. Om detta bakterieskydd förstörs skadas tarmväggen och gifter ”läcker ut i systemet. Även immunförsvaret försämras och det är vårt bästa försvar som förebygger cancer och andra sjukdomar.
Kemikalier, syntetiska hormoner, främmande ämnen, gifter och tungmetaller förekommer i det mesta; alltifrån mat, läskedrycker, skönhetsmedel, hygienprodukter, tvättmedel, läkemedel, plaster, vacciner, cigaretter och konserver. Vi är invaderade av ohälsosamma ämnen och man kan undra hur det är möjligt att myndigheterna låtit detta ske. Det är helt galet.

Överbelastning av ackumulerade gifter får de vitala systemen att kollapsa

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitetsmål, varav ett är “Giftfri miljö”. Sverige kan bli ett föredöme vad gäller att ta itu med miljögifter. Målsättningen är ambitiös och lovvärd och kommer att kräva radikala grepp, politisk klarsynthet och vilja.
Här finns sannerligen mycket att göra.

Bl.a. stödja samt kräva att myndigheter står upp mot stora multinationella företag som exempelvis Nestlé, Coca-cola, McDonald’s, eller varför inte Monsanto som bär ett stort ansvar för att jorden gradvis förgiftas.

Det krävs att man utför systemiska undersökningar som tar reda på vilka gifter och kemikalier som redan ackumuleras i människokroppen och hur den s.k. cocktaileffekten skadar framför allt barn men även vuxna människor. Det kommer följaktligen också att krävas radikala förbud, att allmänheten verkligen blir informerad om alla de gifter som vi utsätts för dagligen, utan hänsynstagande till ekonomiska intressen hos storföretag.
Myndigheterna måste ges befogenheter att kunna avkräva ansvar hos dem det berör.
Hittills finns få tecken på att de är villiga eller kan stå upp mot ekonomiska påtryckningar med kommersiella intressen.

Den etablerade media informationen är partisk

Barnakuten.nu är skriven av två unga läkare som står för bloggen uttalar sig om ekologisk mat för barn. Ekologisk mat kommer från ekologiska odlingar där man inte får använda konstgödsel och syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel.
Barnakuten är förvisso inte en myndighet men de representerar typisk etablerad läkarinformation. De svarar på frågan om ekologisk mat är bättre för barn näringsmässigt och vad beträffar gifter. Utan några tveksamheter avfärdar de att ekologisk mat skulle ha några fördelar framför vanlig besprutad mat. De hänvisar till en forskningsrapport utan att uppge källan och konstaterar att ekologisk mat inte är mer näringsrik och dessutom är de kemikalier och ev. gifter den innehåller, inte farliga för barn.
En tillrättalagd information som är en ren lögn vilket säger sig självt.

Besprutning av mat, samt kemikalier och främmande ämnen som tillsätts vid produktion av industriframställd mat, är klart sämre för vital hälsa, både vad gäller näring och gifter än vad ekologiska matprodukter är, speciellt för barn. Ekologisk mat är dyrare men ofta kan man kompensera detta genom att avstå från läsk, juicer och läskedrycker, godis och kex samt äta mindre kött, framför allt nitrithaltiga skinkor, korvar och industriframställd leverpastej. Alla gör så gott de kan men ju mer ekologiskt odlad mat vi äter desto bättre. Det gör också att den blir billigare på marknaden.

Man skulle kunna tänka sig lite mer ansvar från de läkare som står bakom Barnakutens blogg. Andra forskningsrapporter visar nämligen motsatsen till vad de påstår. Framför allt en av de senaste som utförts av Prof. Carlo Leifert vid Newcastle University och som har publicerats i den väl respekterade vetenskapliga tidskriften the British Journal of Nutrition. Han konkluderar i en studie att det finns vitt skilda och meningsfulla skillnader (statistiskt signifikanta) mellan konventionella frukter, grönsaker och spannmål. Speciellt innehåller ekologiska matprodukter fler antioxidanter som bidrar större hälsa men, även i andra avseenden. De innehåller lägre nivåer av giftiga metaller och pesticider.

En annan omfattande sammanställning av forskningsstudier visar signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och ökad förekomst av barnleukemi och Parkinsons sjukdom.

På uppdrag av den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (EFSA) genomförde ett grekiskt forskarlag den hittills mest omfattande litteraturstudien, där man gick igenom över 600 vetenskapliga artiklar, mer än 20 olika sjukdomskategorier, och gjorde kopplingar mellan exponering för bekämpningsmedel och negativa effekter för den mänskliga hälsan. Det är epidemiologiska studier som har utförts mellan 2006–2012.
För två sjukdomar, barnleukemi och Parkinsons sjukdom kunde man dra slutsatsen att det finns signifikanta samband mellan exponering för bekämpningsmedel och högre risk för sjukdomen. Speciellt såg man ett samband mellan en ökad förekomst av barnleukemi och exponering för bekämpningsmedel under graviditet och barndom.

Många barn (och även vuxna) har idag problem med fetma eller för mycket fett kring midjan. Vad många inte vet är att det som kroppen inte behöver av glukos för att skapa energi, kolhydrater, fruktos och socker, lagras som fett.

Vissa kemikalier och syntetiska hormoner är s.k. obesogena, och förstör vanlig lipid metabolism vilket i sin tur kan leda till fetma. Gifter får kroppen att producera fett för att lagra dem så att de inte gör skada på annat håll. Hur tråkigt det än låter, fett runt midjan är ofta lagrade gifter.

Det tycks rimligt att vi börjar fråga oss själva varför autism, ADHD, depressioner, Alzheimers, Parkinsons och MS ökar. Incidensen av Parkinsons över hela världen exempelvis, ansågs ligga på 4,1miljoner år 2005. 25 år senare förutspås den öka till 8,7 miljoner. Mer än en fördubbling enligt Parkinsons Disease Foundation. En ny forskningsstudie i “the Surgical Neurology International journal” bekräftar att demens utvecklas hos människor 10 år tidigare än vad de gjorde för 20 år sedan.

När barn utvecklas, speciellt deras hjärna, är de mer utsatta än någonsin för att nervceller kan skadas eller förstöras.
De flesta gränser som fastställs för tillåtet innehåll av gifter eller kemikalier utgår från fullvuxna människor och inte från barn. Därför är barn mer utsatta och oskyddade.

Leukemi och hjärntumörer hos barn ökar ständigt sedan ett antal decennier. Cancer dödar fler barn än någon annan sjukdom. Enligt experter är exponering av kemikalier i fosterstadiet eller under uppväxttiden en klar anledning. Klor i lösningsmedel och framför allt bensen som klassats av IARC som cancerframkallande för människor, är vanligt förekommande i avgaser, plaster pesticider, gummi, blekningsmedel, tvättmedel, läkemedel och läskedrycker.

Enligt en artikel I DN har man analyserat Fanta och Jaffa. Analysen visar att Fanta och Jaffa innehåller 2,0 respektive 2,2 mikrogram bensen per liter. Sodium benzoate är E- ämnet 211. När sodium benzoate och askorbinsyra blandas och utsätt för viss värme skapas bensen. Enligt Livsmedelsverket får bensen inte förekomma i livsmedel men uppenbarligen har de inte förstått att olika kombinationer i livsmedelsprodukter just framkallar bensen. 
Kanske skulle det vara bra om de testade livsmedel som är i farozonen och redovisar resultaten för allmänheten.
Gränsvärdet för bensen i dricksvatten i Sverige och inom EU ligger på 1,0 mikrogran per liter jämfört med Fanta och Jaffa som ligger på 2,0 och 2,2 mikrogram.

Det här är bara ett av en mängd exempel på hur vi och våra barn och barnbarn ovetandes får i oss kemikalier som bidrar till cancer och andra degenerativa sjukdomar.

Kroniska inflammationer i cellerna orsakas av ohälsosam mat och gifter och kemikalier som absorberas genom hud, lungor och i tarmar. Inflammation är en normal reaktion när kroppen försöker läka sig själv. Inflammation är en respons av immunförsvaret mot skadliga ämnen. Det är ett problem på cellnivå som hindrar cellerna för att regenerera sig själva.
Kolesterol är ett sätt för kroppen att försöka läka inflammationer. När vi tar kolesterolnedsättande läkemedel såsom statiner förvärrar vi inflammationsrisken snarare än sänka risken för hjärtsjukdomar.

Det är inte kolesterolet som är grundproblemet utan snarare de ämnen som åstadkommer inflammation

Allt detta bidrar till att framkalla hjärtsjukdomar, cancer, fetma, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar.
Förgiftningen sker i det tysta. Tyvärr har vi blivit vilseförda av felaktig propaganda från livsmedelsindustrin men också av Livsmedelsverket.

År 2020 förväntas kroniska degenerativa sjukdomar stå för 75 % av alla dödsfall i världen.
Det är hög tid att regering och myndigheter tar ett radikalt grepp för att minska människors lidande.