Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

DEBATT. Många av oss känner att den tid vi lever i är en stor utmaning på alla möjliga plan, framför allt vad gäller brist på tilltro, rättvisa och ekonomi. Graden av tilltro till det samhälle vi lever i säger en hel del om vårt moraliska välbefinnande. Just nu är den låg. Det har att göra med en växande osäkerhet vad som är sant eller inte. Vi har hamnat i en global kris av felaktig information.

Text: Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

Kerstin Unger-Salén, september 2020. Foto: eget verk

”Några” har satt gränser för vad man får och inte får säga och går man över gränsen ska det tystas ned. Osynliga makt figurer tillsammans med etablerade och sociala media kämpar febrilt för att kväsa och censurera det fria ordet och vill styra en världsopinion till sin ensidiga fördel, men det blir en fruktlös kamp och just nu väller avslöjanden om maktmissbruk fram genom sprickor i den etablerade strukturen, men man har redan lyckats beskära en del av våra mest fundamentala demokratiska rättigheter, yttrandefriheten.

Vilka är de som censurerar?

Enligt Senator Robert Kennedy i USA har det uppstått en slags konspiration mellan regeringar och Big Tech industrin, Silicon Valley-miljardärer som Zuckerberg och Bill Gates. De bevakar vad som är tillåtet att säga eller inte. Vetenskaplig forskning censureras också. Man försöker lägga beslag på sanningsenlig information om gifter i miljön (glyfosat och andra bekämpningsmedel), om Covid-19, 5G, om hur kroniska sjukdomar kan förebyggas och botas på ett mera holistiskt sätt, säkerhet angående vacciner, klimatförändring och mänskliga rättigheter.

Själv har jag och andra som skriver om holistisk approach till hälsa och sjukdom eller kritiserat övergrepp och lögner från läkemedelsindustrin, erfarit hur vi tas ner från sociala media. Våra artiklar accepteras inte heller i etablerade media. Ställer man kritiska frågor om vacciner klassas man som antivaccin aktivist, när det i själva verket borde vara helt legitimt att vilja verka för säkra vacciner.

Dansen kring vem som snabbast kan få hem storkovan på det vaccin som ska frälsa världen från Covid-19 är i full sving. Jag förstår att många längtar efter att den äntligen färdigställs så vi kan få återgå till våra gamla vanor men först och främst måste vi veta att vaccinet är säkert och effektivt. Enorma pengar står på spel för den som först når fram till målsnöret och, av bara den anledningen finns det anledning att noggrant granska hela framställningsprocessen och vara kritisk.

Så här går det till enligt Associated Press; Den som vinner tävlingen om vem som först blir godkänd får också ett bonuspris; att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion i USA, av de fabriker där vaccinet framställs. Det enda sättet att kunna undgå en sådan inspektion är det som kallas för FDA:s ”Emergency Use Authorization”. Det är tydligen denna auktorisering som de olika vaccinfabrikanterna tävlar om just nu. Den som först erhåller denna auktorisering har sedan fått en klar fördel eftersom ingen annan vaccinproducent kan få samma fördel. Nyligen meddelade Associated Press att läkemedelsbolaget Pfizer ska lägga in om en sådan ansökan inom snar framtid.

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0

Bill Gates med vaccinspruta. Foto: Jean-Marc Ferr för FN i Geneve. Licens: CC BY-NC-ND 2.0, FN:s Flickr.com-foton

Dessutom, det vaccin som Anthony Fauci och Bill Gates står bakom, och som tillverkaren Moderna använder sig av, baserar sig på en ny experimentell mRNA-teknik som hittills inte godkänts för användning på människor. Inte heller har deras fabriker haft inspektion enligt statliga reglementen. Förresten, Moderna har också för avsikt att ansöka om Emergency Use för att slippa inspektion. Varför man överhuvudtaget ska ge något vaccin möjlighet att slippa säkerhets inspektion är bortom mitt förstånd.

Children’s Health Defense rapporterar att Moderna erfarit 20% av allvarliga skadeverkningar under covid-vaccinets kliniska prövningar.

Än mer anmärkningsvärt och som de flesta vaccinmottagare säkert inte känner till, är att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccin och terapier har blivit fritagna från ansvar för skadeverkningar från vaccin, av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act). Inte undra på att COVID vaccin motståndet växer.

Ett annat område som också är märkligt och som inte stämmer, är redovisningen av siffror om dödsfall av Covid-19. Det finns exempelvis inget krav att man måste göra obduktion innan man fastställer vad patienten dog av. Brukar det inte vara normalt annars? Varför finns det inget upprättat protokoll som kräver obduktion, kan man fråga sig?  Hur kan man annars veta att vilka som dött av Covid-19 eller om de dog av någon annan anledning?

Varför förlitar man sig på PCR-testet när man vet att det inte är lämpligt för att fastställa Covid-19? Hela redovisningen av Covid-19 incidens och dödsfall går inte att lita på.

En myndighet som inte ger tilltro är Livsmedelsverket. De uppträder med dubbla hattar och företräder ofta matindustrins intressen. Deras uppdrag att skydda allmänheten från olämpliga substanser i maten och informera på ett vettigt och vetenskapligt sätt. Men, det gör de inte. Bl.a. tillåter de höga nivåer av gifter i maten som alls inte borde få finnas i vår kost.

Ett annat verk som uppträder dubiöst är Läkemedelsverket. Tillsättning av högsta chefen har inte skett enligt offentlighetsprincipen utan sekretessbelagts. Transparens motverkar korruption men tydligen kan man införa osynliga regler som förhindrar insyn. Det inger inte heller förtroende.

Tilltron till politiker ligger numera också på farligt låg nivå. Deras agerande visar att de gärna tänker mer på hur de ska hålla sig kvar vid makten, än att värna om sina medborgares trygghet.

Under covid-tider har rättvisan verkligen kommit i kläm. Bland annat rätten att kunna försörja sig själva och sin familj har fråntagits många arbetstagare. Inte för att de misskött sitt jobb eller inte har rätt utbildning utan för att samhället stängt ner. Oro för sin ekonomi ger många sömnlösa nätter och mental ohälsa.

Rädslan att bli smittad och bli svårt sjuk eller kanske dö av Covid-19 svävar som ett svart moln över en hel befolkning, framför allt äldre, med även medelålders människor. En överdriven rädsla kanske, men media gör ett gott jobb i att skrämma upp allmänheten. Dessutom finns finns ingen rationalitet hos detta virus beteende. Den absoluta sanningen om virusets verkliga ursprung får vi antagligen aldrig reda på, men visst är det märkligt att Trump (och Anthony Fauci) och inte en enda regering i världen har begärt en internationell utredning om vad som är sanningen om var viruset kom ifrån.

Vi behöver veta fakta!

Ett internationellt nätverk av rättsexperter och sjukvårdsexperter förbereder en gigantisk stämningsansökan gentemot regeringar som är ansvariga för ner stängning under pandemin, mot lokala beslutsfattare och de som representerar Världshälsoorganisationen.

Enligt de fyra jurister som grundat ”the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry” är hanteringen av Covid-19-pandemin ”antagligen den största brottet mot mänskligheten som någonsin hänt. Det säger en hel del om var vi befinner oss idag.  Mycket stämmer inte i hela covid-berättandet och det sjuder av motreaktioner från professionella rättsexperter, läkare, vetenskapsmän och virologer. Inte undra på att många människor känner sig räddhågsna, apatiska och förvirrade.

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com

Dr Reiner Fuellmich. Foto: Fuellmich.com. ”Dr. Fuellmich has been a consumer protection trial lawyer in California and Germany for 26 yrs and is 1 of 4 founding members of the German Corona Extra-Parliamentary Inquiry Committee.”

Det är väl känt att den globala läkemedelsindustrin har ett järngrepp över forskning och läkarutbildning, och även över de myndigheter som representerar dem. Denna industri är så rik (och maktfullkomlig) att den har mer pengar en vissa länders totala BNP. De bestämmer och censurerar och har lagt beslag på utformningen av regelverk för hur människor ska behandlas. Det är oförsvarligt att de fått så mycket inflytande.

Läs mer: Tysk advokatbyrå utreder coronakrisen som ett brott mot mänskligheten

Ett bra exempel: De som är anställda inom sjukvården måste skriva på ett papper som innebär att arbetstagaren inte får lov att yttra sig positivt om naturliga läkemedel eller alternativa behandlingar och, att de på sin fritid, inte får bedriva någon verksamhet som är alternativ vad gäller hälsa och sjukdom. Detta är ett grovt övergrepp mot människors yttrandefrihet som staten bedriver i läkemedelsindustrins tjänst. Så ser det ut just nu.

Människors självbestämmanderätt om sin egen kropp är inte heller en självklarhet eller en mänsklig rättighet, vilket blir allt mer tydligt i COVID-tider. Vi tillhör tydligen staten och läkemedelsindustrin, och rätten att bestämma över vår egen kropp naggas ständigt i kanten. Följer vi inte vaccinationskrav utmålas vi som illojala samhällsmedborgare.

Samtidigt är läkemedelsbolagen fritagna från ansvar av ev. allvarliga följdsjukdomar efter vaccinering. Att få upprättelse kan ta åratal. Vissa vacciner innehåller dessutom så mycket aluminium och andra giftiga kemikalier, att vi håller på att få en Alzheimers-pandemi.

Likadant med eventuella skadeverkningar från trådlös strålning. De ansvariga telekommunikationsbolagen är befriade från ansvar. Hur gick det till? Vem och varför fick de frikort? Hur kan man tvinga folk att strålas om de inte ens har rätt att hålla producenterna ansvariga för konsekvenserna av en sådan strålning?

Senator Robert Kennedy säger så riktigt; ”Vi behöver få tillbaka vår demokrati från de skurkar som stjäl den ifrån oss.” Han observerar att de som blivit som rikast under karantänen är samma människor som censurerar kritik om covid-karantän. Jeffrey Bezos är värd 83 miljoner dollar och han äger Amazon.  Mark Zuckerberg som äger Facebook, har tjänat hur många miljoner som helst under karantänen. Hur gick det till?

Hur är det möjligt att de rika bara blir rikare i dessa tider?  Hur har så få kunnat få så mycket makt?

Hur kunde Bill Gates plötsligt bli talesman för hela covid-situationen? Han har ingen utbildning i medicin. Han ger sig ut för att vara en stor idealist, men Gates har många oetiska förehavanden i sin agenda. Det råder ingen tvekan om att Gates har stort inflytande över hur vi ska slussas in i covid- vaccinfållan. Gates har stora ekonomiska intressen i vaccinindustrin och Gates och Melinda Foundation ger pengar för att Moderna ska utveckla mRNAtekniken i vaccin. En teknik som hittills inte godkänts för mänsklig användning.

Miljön

Bortsätt från covid-traumat som lamslår en hel värld har vi andra problem som också ger anledning till djup oro. Jag tänker på hur mänskligheten bidrar till en självdestruktion av den värld vi lever i och som vi är helt beroende av. Ekonomiska intressen från globala storindustrier bidrar till en förgiftning av vår planet, förintelse av djurarter och växande hälsorisker på grund av den kontinuerliga ökningen av kemikalier och gifter i vår matkedja och i luften vi andas. Hur ska det gå för mänskligheten när vi förstör den jord som föder oss?

Trygghet baserar sig på tilltro och socialt förtroendet och bägge befinner sig numera på en låg nivå. Det skapar en existentiell oro. Hur ska det gå för oss? Vilken värld lämnar vi efter till våra barn och barnbarn?

5G

Andra orosmoln som också kommer att ”drabba” människor, är trådlös strålning från 5G som ser ut att kunna bli ett ytterligare gigantiskt hälsoproblem. Precis som om det inte räcker med covid. Det är ytterligare en fråga där myndigheter inte låter allmänheten få ta del av alla de upprop och forskningsstudier som gjorts och som pekar på allvarliga skadeverkningar som vi kommer få av trådlös strålning och speciellt 5G. Hur kommer det påverka miljön, djurarternas överlevnad och energiförbrukning? Staten tycks helt ointresserad och ser bara ekonomiska fördelar trots att ekologiska och mänskliga hälsorisker har dokumenterats i mängder med vetenskapliga forskningsrapporter. De är helt sålda på den ”fjärde industrirevolutionen” som ska göra magiska underverk och ”rädda” jorden från miljöförstöring, och 5G blir då oumbärligt, kosta vad det kostar. Information om den digitala revolutionen har paketerats in som om det vore en fantastisk miljövänlig historia. Det är längt från verkligheten enligt vetenskapliga rapporter.

Kanske målar jag en alltför pessimistisk bild men jag kan lova att många med mig, delar dessa tankar och det är tungt.

Läs mer: Jerndal: Den kusliga sanningen bakom Covid-19, 5G och GMO-vacciner

När människor förlorar sin tro på Gud kollapsar kyrkan. När samhällsmedborgarna förlorar tilltro till auktoriteter och myndigheter och inte längre kan lita på sina medmänniskor, är det risk för att samhället kollapsar.

”En global tekno-totalitär övervakningsstat håller på att byggas med coronan som ursäkt”, säger Jacob Nordangård, i en utmärkt artikel publicerad här på NewsVoice den 26:e oktober. Den digitala globala övervakningsstaten leder till otillbörlig kontroll över vanliga medborgare och den är i full sving.

”The Great Reset”, ”the Fourth Industrial Revolution” och ”Build Back Better” utmålas som räddningen men har inget att göra med hälsa, miljövård eller klimatförändring. Det är snarare en långtidsplan för att övervaka och kontrollera medborgare med hjälp av ett tekniskt övervakningssystem, en digital teknokrati av självutnämnda elitister på global nivå har redan startat detta ”reset” projekt.

Läs mer: Nordangård: Globalisternas omstart av världen och deras planer för oss

Detta sänder kalla kårar längs ryggraden på de flesta av oss. Känslan av maktlöshet och framtidshopp släcks ner. Vi lever med instabilitet och utsatthet i en bruten värld. Brist på tillit, ångest, uppgivenhet, och otrygghet bäddar för depression. Det rapporteras att allt fler mår dåligt och det är inte undra på.

Många med mig känner att vi är utsatta för ett gigantiskt otillbörligt spel, där vanliga medborgare används som brickor i spelet. Man kan knappt lita på någon utom sig själv. Sådana omständigheter visar sig ha konsekvenser. I sådana tider blir många är villiga att avstå från sin frihet i utbyte för en säkerhet även som den inte längre går att finna.

Människor börjar längta efter en auktoritär ledare som talar i klartext och som vet vad människor känner. Populism växer fram när människor känner sig förda bakom ljuset. Politiker som baserar sig på en rigid ideologi och invaggar folk i en falsk trygghet får större utrymme på den politiska scenen.

President Trump tilltalar många för han är en populist, och säger vad andra inte vågar säga. Han är en vilde som verkar stå upp mot etablissemanget och lovar höja människors självförtroende och känsla av identitet med ”Lets make America great again.” Naturligtvis försvarar jag honom inte. Det är farligt med populism. Den erbjuder enkla demagogiska lösningar i en komplicerad tid. Liberalism har lite att erbjuda när vi lider av en bekymmersam livssituation. Den liberala ideologin förutsätter att vi kan leva med tvetydighet, vilket är svårt när atmosfären redan känns så osäker. Just nu hungrar människor efter juridisk och moralisk säkerhet.

Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

Folk och multikultur. Foto: Nicholas Green. Licens: Unsplash.com

Var står vi idag? Finns det en ljusstrimma på horisonten?

Ja, jag menar att det faktiskt gör det. Jag tror vår medvetenhet ökar med stormsteg och det är positivt. Sällan har väl så mycket avslöjats på så kort tid. Och, människor har haft tid att lyssna. Alternativa media har gjort ett gott jobb. Det blir något omtumlande, men vi kan vi göra den övergång som är både oundviklig och nödvändig, även om det är förståeligt att de flesta längtar efter trygghet och helst vill återgå till gamla spår. Än finns det tid att bygga en trygg framtid, men det inbegriper absolut inte World Economic Forums nya tekno-totalitära färdplan – The Great Reset, som nämns i artikeln i NewsVoice.

Det finns ingen väg tillbaka – men det finns en väg framåt

Vi måste förändra och transformera hur vi tänker, för att få det bättre. Förändringar kommer inte från vad politiker dikterar utan det startar med ett nytt sätt att tänka, helt enkelt ett paradigmskifte där vi förhåller på ett nytt sätt gentemot varandra och Jorden.

Fokus ska ligga på att stå till tjänst till själva livet, vad som främjar livskraft. Det gäller ekonomisk rättvisa, hälsa, och hur vi umgås med vår Jord. Det verkliga hotet kommer från nukleära, kemiska och biologiska vapen, radioaktivt avfall, oavbruten strålning, främmande kemikalier i maten, i luften i vattendrag och i jorden.

Vi måste bli aktiva, kämpa för våra rättigheter och kräva mer inflytande och kontroll över våra egna liv och den omgivning vi lever i. Få slut på läkemedelsindustrins otillständiga maktställning.

Rädslan får inte styra planering inför framtiden, det leder aldrig till något gott. Medborgarna måste mobilisera sig och säga ifrån, organisera sig, skriva till politiker och myndigheter, slåss för en ny ekonomi och en värld som är mer, och inte mindre mänsklig, där människors hälsa har största prioritet, och som respekterar Jorden och naturen.

Vi måste stå emot totalitära tendenser i samhället, inte låta oss luras och skrämmas; Framför allt inte ge makten legitimitet, d.v.s. rätten att införa regler och lagar som fråntar oss demokratiska rättigheter Mindre materialism och mer humanism.

Nolltolerans mot frihetsövergrepp, inskränkning av vår självbestämmanderätt över vår egen kropp. Ingen ska kunna tvinga oss att vaccineras genom att inskränka i vår rörelsefrihet. Inte heller ska vi tvingas att strålas av närliggande antenner utan att bli varnade eller tillfrågade. 5G innebär en ny högfrekvent strålning och den bör inte få användas innan staten tillsatt en helt oavhängig kommission som undersöker hur denna strålning påverkar vår miljö, djur och plantor och oss själva.

Mänskligheten har mycket gott i sig. Det finns ingen anledning att vi ska låta oss förtryckas. Det får vara nog med lögner och maktmissbruk.

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act) added new legal authorities to the Public Health Service (PHS) Act to provide liability immunity related to the manufacture, testing, development, distribution, administration and use of medical countermeasures against chemical, biological, radiological and nuclear agents of terrorism, epidemics, and pandemics.   It also added authority to establish a program to compensate eligible individuals who suffer injuries from administration or use of products covered by the PREP Act’s immunity provisions.

Robert Kennedy: ChildrensDefense

Mat är ett område där kemikalier och andra främmande substanser inte hör hemma.

KUNSKAP & HÄLSORÅD. Mat är ett område där kemikalier och andra främmande substanser inte hör hemma. Trots detta är det inte lätt för konsumenten att handla mat som är giftfri och utan kemikalier såvida den inte är ekologisk. Livsmedelsverket är den instans som ska göra kontroller på mat och drycker. Frågan är om de uppfyller sitt uppdrag? Kerstin Unger-Salén tipsar längre ned i artikeln om hur du kan skydda dig mot glyfosat.

Text: Kerstin Unger-Salen, Allt om Cancer, Kerstins preventiva cancerblogg

År 2014 begärde Sverige Radio Ekot ut listor på samtliga stickprov som livsmedelsverket gjort mellan 2010 och 2014 och där man funnit substanser som förbjudits av EU. Det visade sig att Livsmedelsverket inte gjorde några kontroller över de bekämpningsmedel som var förbjudna trots at de hade påträffat 22 olika förbjudna substanser i olika livsmedel. Flera av dem i grönsaker och frukt som odlats i EU-länder. Vad hände sen? Har de publicerat dessa fynd och varnat allmänheten? Troligtvis inte.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO registrerades 14 miljoner nya cancerfall år 2012 och 8, 8 miljoner dog av cancer år 2015. Inom 20 år förväntas dessa siffror öka med 70 %. En tragik för dem som drabbas och oöverstigliga kostnader för sjukvården.

Samtidigt introduceras minst 2000 nya kemikalier på marknaden varje år. De måste alla ta vägen någonstans. Matjord, plantor, djur och människor drabbas av alla dessa kemikalier som numera översvämmar vår miljö. En skrämmande låg procent av dessa har prövats för risker av vår hälsa. Kanske bör vi ställa oss frågan: Vad är det som gör att vi har en epidemisk ökning av cancer?

“I tysthet förgiftas vi allt mer”, en artikelserie jag tidigare skrivit på NewsVoice, berör jag glyfosat. Den här artikeln kommer att redovisa den senaste forskningen när det gäller detta ämne som, enligt Kemikalieinspektionen ingår i de flesta växtskyddsmedel som används i Sverige. Monsantos olika ”Roundup-medel” är de vanligaste. Det används flitigt i konventionellt jordbruk tillsammans med andra glyfosat-produkter. Den globala användningen har ökat minst 15 gånger sedan 1996. Intressant nog sammanfaller det med introduktionen av “Roundup Ready” sk genetiskt modifierade plantor inom jordbruket.

Förespråkare och tillverkare av GMO produkter vill gärna hävda att jordbruk med GMO-plantor har lett till en minskad användning av glyfosatprodukter, men tittar man på statistiken förstår man att det inte blivit som man säger. Rent logiskt är det ju inte så konstigt att förstå. Genmanipulerade frön ”Readymade Roundup Seeds” uppfanns för att fler plantor skulle kunna överleva när de besprutades med glyfosat-produkten Roundup.


Samma företag som framställer genmodifierade frön levererar också Roundup som är det enda växtskyddsmedlet som får användas i samband med GMO planteringar. Företagsmässigt är det en genialisk idé, men kanske inte för mänskligheten.


Ökad användning av Roundup beror på att ogräset som bekämpas blir alltmer motståndskraftigt varpå man måste bespruta allt intensivare eller, ta fram ännu starkare medel, vilket man också gör. Snart är det väl dags att genmanipulera oss människor också så att även vi kan stå ut med att få i oss alltmer glyfosatrester. Skämt åsido är det här en mycket allvarlig fråga.

Läs mer om glyfosat och Monsanto i NewsVoice

Någonstans måste myndigheter börja dra sina egna konklusioner om varför cancer ökar lavinartat och jag menar att användning av glyfosat är en bidragande faktor till denna utveckling. Det är jag inte ensam om att tycka. WHO har dragit samma slutsats.

Glyfosat skadar tarmar och matsmältning

Glyfosat är bla patenterat som antibiotika och uppträder också som sådant. Som vi vet betyder antibiotika “mot livet” och det är just vad glyfosat är.

Glyfosat slår ut goda bakterier i tarmarna som vi så väl behöver. Vi måste sluta kriga mot dem och glyfosat gör oss mer antibiotika resistenta.


Cancer är inte en genetisk sjukdom vilket Cancerfonden och andra vill få oss att tro. Det är bara 5-10% som genetiskt betingade. Cancer är snarare en miljösjukdom som har att göra med vår metabolism.


Forskare från the University of Canterbury i Nya Zeeland har tagit fram ny forskning som visar att glyfosat kan framkalla antibiotikaresistens hos däggdjur och människor.

Exponering av glyfosat kan få bakterier att förändra sin respons till sjukdomar för att de blivit resistenta mot antibiotika. Samma fenomen som med vanlig antibiotika.

Antibiotika räddar många liv i specifika situationer och det är inte önskvärt att vi blir mer antibiotika resistenta än vad vi redan är. Det tror jag de flesta håller med om.

Ekologisk mat innehåller inte glyfosat

År 2014 fann tyska forskare att glyfosat påverkar vår egen tarmflora. I USA och snart sagt hela västvärlden lider människor av en ökad mängd tarmproblem. När de rekommenderas av holistiska läkare att köpa ekologisk mat istället, lyckas många bli friska relativt snabbt utan mediciner.


Hela 80% av vårt immunförsvar sitter i tarmfloran. Tarmfloran påverkar vår hjärna. Den är med andra ord något vi verkligen vill värna om och glyfosat hör inte hemma i vår mat.


Glutenintolerans är en allvarlig sjukdom som man inte bör ta lätt på. Den drabbar numera 5% av befolkningen. Det är en sjukdom som uppstår av olika anledningar sammankopplas med näringsbrist, fortplantning, risk för njursvikt och cancer. I en publicerad vetenskaplig forskningsstudie menar man att glyfosat i Roundup bl.a. är det som mest av allt orsakar denna epidemi.

Alkaloider verkar som medicin i maten och minskar risken för cancer. De är en grupp kvävehaltiga aminer som förekommer hos olika växter och som har en stark positiv inverkan på människokroppen. Alkaloiderna är basiska (”alkaliska”, vilket framgår av namnet) men deras upptagning blockeras av Glyfosat. Således går vi miste om viktiga och basiska näringsämnen när plantorna besprutats med Roundup eller andra glyfosatmedel.

Andra oavhängiga studier visar att Roundup kan framkalla cancer hos laboratoriedjur.
I New York Times publicerades detta året, 2017, en artikel om ett domstolsförfarande där domaren Vince Chhabria, fått tillgång till hemliga dokument som avslöjar oegentliga förfaranden i Monsantos riskbedömning av Roundup. Det fick domaren att ifrågasätta säkerhet och vetenskapliga forskningsmetoder hos dem. Anmälningen gjordes av cancerpatienter som fått Non-Hodgkins cancer.

Glyfosat är hormonstörande och binder mineraler

Så om det jag redovisat hittills inte räcker som bevis på att glyfosat måste avlägsnas från jordbruket snarast möjligt, har andra forskningsstudier visat att glyfosat, i relevanta koncentrationsmängder, påverkar östrogenaktivitet. Det betyder att glyfosat härmar hormoner vilket kan medverka till utveckling av bröst och andra cancerformer.

Dessutom förhindrar glyfosat tryptofanproduktion i tarmarna vilket reglerar insulin, god sömn och fetma. Glyfosat kan leda till insulinresistens vilket ökar risken for diabetes som i sin tur ökar risken för cancer.


Glyfosat patenterades också som ett kelatbildande ämne (chelating agent). Ett ämne som binder metaller, vitala näringsämnen såsom järn, mangan, zink och boron i jorden. Det leder till att plantorna får svårare att ta upp dem varvid vi får i också får i oss mindre av dessa livsviktiga näringsämnen.


Enligt en studie av ett tysk/egyptisk forskargrupp fann man att danska kor hade glyfosat i urinen och att de uppvisade osedvanligt låga nivåer av mangan och kobolt. Potentiella tecken på gifter i lever och njure hos samma kor överensstämde med andra studier av råttor som fötts upp på ReadyRoundup GMO plantor.

Dessutom, har man funnit glyfosat i urinen hos människor men även i bröstmjölk samt i blodet enligt en ny studie som heter ‘The effect of metabolites and impurities of glyphosate on human erythrocytes (in vitro).

 • Listan är ändlös av skadeverkningar från glyfosat så vad väntar vi på och hur kunde det någonsin bli godkänt?
 • Varför kan en sådan produkt introduceras på marknaden utan att den testats av en oavhängig instans?

Anledningen är att bevisbördan för att en produkt godkänns ligger hos producenten och inte hos myndigheten. Det betyder att det är Monsanto i det här fallet som ska bevisa att deras Roundup inte utgör någon hälsorisk. Deras godkännande av glyfosat baserar sig på 3-månadersstudier, en alltför kort tid för att vi ska kunna utvärdera långtidseffekten. Uppenbarligen har de inte gjort sin hemläxa och deras egna vetenskapliga studier går inte att lita på.

Man gör alltså ingen preventiv och oavhängig undersökning av nya produkter som introduceras på marknaden.

 • Först när människor drabbas börjar man titta på säkerhetsaspekten från regeringens sida. Hur tokigt är det?
 • Varför inte införa en preventiv försiktighets regel som bestämmer att man först måste testa gifter och kemikalier och hur de verkar även synergiskt (tillsammans), innan de släpps ut till konsumenten?
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet -Pressfoto: EFSA

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet – Pressfoto: EFSA

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA gick på industrins linje

I juli 2016 klassade Världshälsoorganisationen WHO:s egna cancerforskningsorgan ”International Agency for Research on Cancer” (IARC) glyfosat som ”sannolikt cancerframkallande”. Detta var ett stort steg i kampen för att förbjuda glyfosat.

Trots detta gjorde EU:s livsmedelsmyndighet EFSA i höstas en motsatt preliminär bedömning. EFSA:s menar att det är ”osannolikt att glyfosat orsakar cancer hos människor”. Hur gick det till? Hur många lobbyister var möjligtvis i farten?

Deras bedömning har fått hård kritik av bland annat 94 internationellt erkända cancerexperter, i en forskningsartikel som publicerades i början av mars.

Just nu väntar man på ett nytt godkännande om en förlängning av glyfosatanvändning inom EU på tio år. EU:s beslut är i stort sett tvingande för medlemsstaterna.

Kemikalieinspektionen i Sverige är den instans som beslutar om godkännande för växtskyddsmedel, men de kan naturligtvis bli överkörda av politikerna i regering och i EU. . Kemikalieinspektionen säger numera att det finns en misstänkt koppling till cancer. Bra att man vågar ha integritet och säga emot EU när det behövs.

De har också infört begränsningar i användningen av växtskyddsmedel som innehåller glyfosat för att “minska risken för förorening av vattenmiljön och förhindra onödiga rester av glyfosat i livsmedel”. Med andra ord påstår man att det finns sådana risker.

Varje år säljs mellan 600 och 700 ton av glyfosat, bara i Sverige

Den stora användningen av glyfosat runt om i världen och i Sverige förstör nyttig växtlighet och minskar den biologiska mångfalden vilket med tiden utarmar våra matjordar och minskar bördigheten. Glyfosatrester finns hos matplantor, hos de djur som uppfötts med foder som besprutats och till sist även i vår kropp genom den mat vi äter.

Det har gjort att svenskarnas hälsa försämrats och man kan förstå varför. Det får bli slut på kemikaliskt jordbruk. Vi ska faktiskt äta produkterna också!

Glyfosat är en ekologisk katastrof för jorden och för människorna

Bortsett från all den skada glyfosat åstadkommer hos människan visar det sig att glyfosat även förstör mikroorganismer i jorden. Bördiga jordar är viktiga för att klara klimatförändringar och matförsörjningen på lång sikt.

Mikroorganismer utgör biomassa vilket i sin tur spelar en nyckelroll för att upprätthålla ekosystemens olika funktioner.

Glyfosat är giftigt för vattenlevande organismer och förstör våra vattendrag och gör dricksvattnet kontaminerat.

Dessutom sprids glyfosatrester i atmosfären vilket gör luften kring
jordbruksåkrar mindre lämplig att andas vid besprutning.

Du kan göra mycket för att minska riskerna med glyfosat

Skriv till Kemikalieinspektionen och stöd dem och begär att de kräver en omedelbar utfasning av glyfosat. Som konsument har du politisk makt.

Nyligen föreslog de totalförbud av glyfosat i trädgårdar och parker. Självklart borde ett sådant bekämpningsmedel vara förbjudet där barn leker. Om jag ska välja mellan ogräs och cancer menar jag att lite ogräs här och var inte är hela världen. Bojkotta Roundup.
EU överväger förlänga tillståndet för användning av Glyfosat i ytterligare 10 år.

Nu är ett gyllne ögonblick att kräva förbud av glyfosat. Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) går emot IARC (specialiserade på cancerforskning och lyder under World Health Organisation) som menar att det är bevisat att glyfosat medverkar till cancer.
Här gäller det att trycka på.

 • Ställ krav på garanterat glyfosatfri mat och förbjud besprutning med glyfosater i parker, vid dikesrenen eller i trädgårdar.
 • Gör namninsamlingar och skicka dem till regeringens representanter i EU och till Livsmedelsverket.
 • Stöd “Medborgarinitiativ mot Glyfosat”.
 • Skriv till Konsumentenheten, Skiftet eller din lokala Konsumentförening.

Hälsoråd

Ekologiskt odlade plantor och ekologiskt kött innehåller inga glyfosatrester.

 • Köp därför helst ekologiska rena, färska råvaror, avstå från framför allt amerikanska industriframställda matprodukter (Kellogs Kraft, Heinz mfl), men även importer från länder såsom Brasilien eller Nestlés barnmatsprodukter som är laddade med majs, soja och socker (GMO).
 • Be Livsmedelsverket garantera att barnmat är GMO fria.

Vid min förfrågan svarade de att de inte kunde lämna sådana garantier. Vem ska annars göra det undrar jag?

 • Köp helst ekologisk barnmat (www.hippbarnmat.se) och ekologisk välling eller
 • laga barnens mat hemma från äkta ekologiska råvaror. Det går att frysa.
 • Läs på alla etiketter när du handlar och
 • köp inte importerat kött eftersom djuren ofta uppfötts på GMO foder. Dock inte i Sverige.
 • Köp ekologiskt kött om du kan.
 • Undvik vita mjölprodukter och köp ekologiskt mjöl och ris.
 • Undvik sojaprodukter utom de som är ekologiska. 90 % av alla sojabönor är GMO.
 • Undvik fisk som inte är vild och fångats i öppna vatten.
 • Avgifta kroppen kontinuerligt, börja morgonen med citron, riven ingefära och varmt vatten och sedan en hempressad grön juice (grönt äpple, morötter och selleri som bas).
 • Ät antioxidantrik mat och
 • ta extra C vitamin och resveratrol, D-vitamin och K2 samt magnesium.
 • Ät färsk koriander, groddar, chlorella och spirulina som hjälper att avgifta kroppen.
 • Ät fermenterad enzymrik mat.

Medvetenhet förlänger livet!

Regeringen måste besvara frågor om DNA-vacciner mot Covid19

Frågor till statsminister Stefan Löfven, folkhälsominister Lena Hallengren och regeringens vaccinsamordnare Richard Bergström, inför förestående massvaccinering mot Covid-19

COVID-SVERIGE. Hälsoprofilen Kerstin Unger-Salén ställer krav på ansvariga inom Regeringen vilka måste besvara tre kritiska frågor om de kommande DNA-vaccinerna mot covid-infektioner. Ingen bör ta dessa experimentella vacciner förrän frågorna besvarats seriöst, anser Unger-Salén. Ingen bör acceptera överslätande svar som ska inge en subjektiv trygghet. Nu gäller hårda fakta.

Text: Kerstin Unger-Salén

1. Har Läkemedelsföreningen gått med på att låta Astra Zeneca och Pfizers Covid-19 vaccin omfattas av försäkringssystemet? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från det kommande vaccinerna?

Sverige har nyligen slutit ett avtal med svensk-brittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca om att köpa deras vaccin. I en första fas har man förbundit sig att köpa sex miljoner doser. I Sverige är det Läkemedelsförsäkringen (LFF), som ska ersätta patienter vid eventuella skador eller biverkningar.

Covid-19-vaccinets producenter, dvs läkemedelsföretagen är i nuläget friskrivna från större delen av ansvaret vid eventuella skadeverkningar från vaccinet.

Astra Zenecas vaccin bör omfattas av Läkemedelsförsäkringen, men i augusti ansågs vaccinet så pass oprövat att det inte godkänts enligt Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen. Det är extremt ovanligt, säger han, men det här är en ovanlig situation.

Astra Zeneca har således förnekats att omfattas av försäkringen. Om deras beslut står fast blir allmänheten skyddslös när vaccinationerna börjar. Även Pfizer/BioNTechs vaccin har godkänts för inköp och användning. Täcks den av Läkemedelsförsäkringen?

De flesta vaccinmottagare bör vara medvetna om att de läkemedelsbolag som arbetar på Covid-19 vaccinet i USA har blivit friskrivna från ansvar för skadeverkningar från vaccinet av Public Readiness and Emergency Preparedness Act (PREP Act).

Det är alltså angeläget att regeringen och Lena Hallengren klargör i detalj hur Covid-19 vaccinerade kommer att ersättas vid eventuella skadeverkningar.

2. Har Astra Zeneca/ Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras COVID vaccin? Hur påverkar/ ökar det risken för skadeverkningar? Kan vaccinet anses vara säkert?

De läkemedelsföretag som vinner ”tävlingen” om ”Emergency Use Authorization” det vill säga snabbspårning (fast tracking) och som först blir godkänd, får ett bonuspris, att kunna starta produktion av vaccinet utan att behöva genomgå en normal obligatorisk FDA-inspektion av de fabriker där vaccinet framställs.

 • Gäller detta även de vaccin som Sverige inköpt?
 • Har alla vacciner man avser att använda i Sverige erhållit ”Emergency Use Authorization”?

Flertalet forskare är bekymrade att så kallad snabbspårning tillåter eftergifter för nödvändig rigorös vetenskaplighet vid framställning av covidvaccinet. Eftersom miljarder människor förväntas bli vaccinerade finns än större anledning att inte åsidosätta säkerheten för allmänheten.

En välkvalificerad forskare är dr Michael Yeadon, tidigare chef för vetenskaplig rådgivning hos Pfizer. Yeadon kommenterade nyligen i ett brev till Matt HancockThe Secretary of State for Health i Storbritannien;

”Alla vaccin mot SARS-COV2 är av definition nya. Inget av dessa vaccin har utvecklats under längre tid än några få månader” … ”Om något sådant vaccin godkänns för användning under några som helst omständigheter som inte är direkt experimentella, anser jag mot bakgrund av att det inte finns mer än några få månaders erfarenhet mellan försöksvaccinering på volontärer och information om eventuella skadeverkningar, det vara ett missbruk av kriminell grad.”

Dr Michael Yeadon är utbildad i biokemi, toxikologi och forskning baserad på en PhD i farmakologi. Han har 32 år erfarenhet att forska på farmakologisk utveckling, mestadels av nya mediciner för hud och lungsjukdomar och har haft långvariga chefsuppdrag på Pfizer. Han startade även ett biotech företag Ziarco som såldes till Novartis.

Dr Yeadon kommenterar vidare:

”Pfizer-BioNTech vaccinet är experimentellt och långt ifrån garanterat säkert, detta trots att Pfizer, EU och den notoriske dr Tony Faucci tycks vara redo att rulla ut massvaccinering redan innan året avslutas, till hundra miljontals människor.”

Det här är mycket allvarliga anklagelser av en professionell forskare som har lång och gedigen erfarenhet och som dessutom känner till vaccinproducenten och läkemedelsföretaget Pfizer eftersom han jobbat där i 16 år.

Normalt sätt tar det 10 till 15 år att utveckla ett nytt vaccin. Mot tanke av den rekordsnabba framtagningen av covidvaccinet och att man snart sätter igång en vaccinationskampanj över hela världen, är det ytterst angeläget att vaccinet är säkert. Kan Folkhälsoministern garantera att vaccinet inte ger allvarliga skadeverkningar?

3. Har man tillräcklig erfarenhet av den nya DNA och mRNA tekniken i COVID-19 vacciner för att regeringen ska kunna rekommendera sådana vaccin till den svenska befolkningen? Kan regeringen garantera att den nya tekniken är säker för mänskligt bruk?

Båda mRNA- och DNA-tekniken använder sig av är en helt ny approach som används i covidvaccinen som utvecklas av Pfizer, Moderna och Astra Zeneca. Det bekräftas av den tidigare omnämnde fd chefsforskaren på Pfizer, Michael Yeadon:

”Alla vaccin mot SARS-COV-2 är av definition nya.

Astra Zenecas Covid-19-vaccin handlar om ett adenovirusvektorvaccin. Det är ett så kallat DNA-vaccin. Institutet Pasteur beskriver att DNA-vaccinet omfattas av en helt ny approach, eftersom inget vaccin hittills  som använder sig av denna teknik har kommersialiserats för mänskligt bruk.

I princip handlar det om att injicera ett DNA-fragment i människoceller. När cellerna känner igen DNA-fragmentet och transkriberar det till ett RNA-fragment, är tanken att det ska sätta igång en produktion av SARS-CoV-2-protein. Målet är att proteinet ska kännas igen av immunsystemet, som enligt vaccinidén ska svara genom att exempelvis producera antikroppar för att neutralisera eller förebygga infektionen.

Det är således en instruktion som placeras i cellen som i sin tur ska få cellen att producera det protein som gör att immunförsvaret går igång. Tanken är att DNA-vaccinet ska göra att våra celler temporärt blir fabriker som framställer proteinet, men kommer vaccinet manipulera våra geners uttryck och kan de sedan återställas?

Enligt Matti Sällberg, professor i biomedicinsk vid Karolinska är en av fördelarna med DNA-tekniken att vaccinet kan produceras i stor skala och att det är väldigt stabilt, vilket är en fördel vid massvaccinering. Nackdelen är att det inte räcker att injicera DNA-vaccinet. Det krävs ytterligare ett steg för att vaccinet ska tas upp av cellerna, en så kallad adjuvant.

Än så länge finns inga korta eller långtidsstudier som undersöker eventuella skadeverkningar från denna teknik, till exempel cancer eller immunsystemet. Världshälsoorganisationen, WHO, ställer sig i allmänhet positiv till denna teknik trots att, som de själva säger:

”Många aspekter av den immunrespons som genereras av DNA-vacciner är ännu inte helt förstådda. Trots detta har det inte hindrat signifikanta framsteg för användning av denna typ av vaccin på människor och kliniska försök har påbörjats.

Med andra ord, trots att man inte riktigt vet hur immunförsvaret kommer att reagera, har WHO inga problem med att dessa vacciner testas på människor.

Idén med mRNA-tekniken är något annorlunda. Där handlar det om att få ett segment av mRNA, som är en kod för ett specifikt viralt protein, in i cellen, varpå den reagerar. En av utmaningarna med mRNA-tekniken är att kroppen kan uppfatta den som ett hot. Normalt sett, triggar det en inflammation. Av den anledningen, för att skydda mRNA tills den kommer in i cellen, har man kapslat in mRNA strängen i en nano-partikel. RNA-strängen har också modifierats för att vara mindre inflammatorisk. Problemet med nanopartiklar rent generellt, är att de kan komma in i blodströmmen och passera hjärnbarriären, vilket kanske inte är så lämpligt. Kommer den modifierade mRNA-segmentet att stanna i cellerna?

Vaccin med dessa nya tekniker förväntas komma i bruk för covidvaccinering inom kort. Alla tre läkemedelsföretag rapporterar hög påstådd effektivitet i tredje fasen, men effektivitet betyder inte säkerhet. Hittills känner man inte till eventuella skadeverkningar på längre sikt.

Etiska frågor har uppstått kring en teknik som förändrar geners uttryck. Kommer det förändrade genuttrycket ärvas av nästkommande generationer?

Dr Michael Yeadon säger:

”Ingen vet än så länge vad som kommer att hända som konsekvens av dessa ny vaccin.

Yeadon poängterar att han är för vacciner, men han betraktar inte dessa nya vaccin som säkra ännu.  Han uppmanar Storbritanniens hälsominister:

”Utveckla inte vaccin utan säkerhetsdata.

Som framgår finns det fortfarande många frågorl kring de nya vaccinernas säkerhet. Kanske bör man kräva att Lena HallengrenRickard Bergström och andra beslutsfattare bakom massvaccinering, att de först låter sig vaccineras? Därefter kan läkare och de som arbetar inom sjukvården vaccineras, innan den svenska befolkningen massvaccineras.


Om läkare och vårdpersonal har tveksamheter inför vaccinering och beslutsfattarna inom regering och myndigheter inte heller vill gå i bräschen och låta sig vaccineras först, finns det ingen anledning att Sveriges befolkning ska bli försökskaniner i en massvaccinering.


Frågorna som måste besvaras

Ett vaccin som är effektivt är inte samma sak som att det är säkert för mänskligt bruk.

Svininfluensan är ett bra exempel på hur allmänheten mer eller mindre tvingades till massvaccinering. Många fick men för livet. Det får aldrig upprepas igen. Allmänheten måste avkräva myndigheter och regering totalt ansvar för säkerheten av de vaccin som man vill använda mot Covid-19.

Jag uppmanar alla att informera sig noggrant inför förestående COVID vaccinering. Var och en har ansvar för sin egen kropp, inte staten. Skicka gärna nedanstående frågor till din närmaste riksdagsman/kvinna, och be dem ta upp frågorna vid närmaste riksdagsmöte samt besvara dem. Fråga gärna din läkare innan du vaccineras;

1) Har Läkemedelsföreningen beslutat att låta Astra Zeneca och Pfizers COVID-19 vaccin omfattas av försäkringen? Finns det ett ekonomiskt skydd för de vaccinerade vid eventuella skadeverkningar från de nya COVID vaccinerna?

2)Har Astra Zeneca/Moderna samt Pfizer/BioNTech fått tillstånd till snabbspårning av deras covidvaccin? Hur påverkar/ökar det risken för skadeverkningar? Är vaccinerna säkra?

3) Finns  tillräcklig med erfarenhet om den nya DNA- och mRNA-tekniken i Covid-19-vacciner för att Regeringen ska kunna rekommendera dem till svenska befolkningen? Kan regeringen garantera vaccinets säkerhet mot eventuella skadeverkningar?

Text: Kerstin Unger-Salén

Referenser

 • Pasteur.fr: Covid-19: a DNA vaccine – ”Of all the vaccines developed at the Institut Pasteur for SARS-CoV-2 (the virus that causes COVID-19), the DNA vaccine undoubtedly involves the most novel approach, since no vaccine using this technology has yet been commercialized* (for humans).
 • WHO
 • Dr Michael Yeadon