Alla borde minska risken för cancer

Den här bloggen vänder sig till de som berörs av cancer vare sig de är anhöriga eller själva fått en cancerprognos. Andra har ännu inte drabbats men inser att det är bättre att föregå än föregås och vill därför själva aktivt ta reda på vad man kan göra själv för att minska risken. Syftet är att dela med mig av min egna positiva erfarenhet och den information som jag tagit del av och fortsatt kommer ta reda på.

Märkligt nog finns ingen officiell förklaring om vad som föranleder en cancer utveckling. Det betyder emellertid inte att man är okunnig om vilka faktorer som bidrar. Forskningen har pågått länge och man har kommit långt. Cancer är enligt vissa forskare en systemisk sjukdom och inte ett hundratal olika sjukdomar. Den uppstår av flera olika anledningar och är en och samma sjukdom även om det är ett fenomen som presenterar sig själv som ett lokalt.

Utgångspunkten för mina egna slutsatser om vad som förorsakar cancer utgår från en helhetssyn och att cancer är en systemisk sjukdom som utvecklas på grund av olika omständigheter som har en gemensam nämnare som har att göra med hur cellerna skapar energi i mitokondria. Mer om detta senare.

På denna blog kommer jag att lägga upp information som jag hittills känner till eller kommer ta reda på i framtiden om hur man kan förebygga och försöka läka cancer.