I tysthet förgiftas vi allt mer. Vem bär ansvaret?

Sveriges regering och riksdag har fastställt 16 miljökvalitets mål, varav ett mål är Giftfri miljö.

Det låter ambitiöst och totalt orealistiskt så vida inte man verkligen har för avsikt att stå upp mot stora multinationella företag som exempelvis Nestle, eller Cocacola, eller MacDonalds, eller varför inte Monsanto som säljer hälsofarliga kemiska giftprodukter över hela världen såsom pesticiden Roundup och genetiskt modifierade s.k.matprodukter.

En dröm om en giftfri värld. Visst vore det mer än angeläget, men hittills har det gått i motsatt riktning. Exempelvis tillåter man att matväxter besprutas mer och mer, man använder glyfosater i jordbruket trots att Världshälsoorganisationen definierat dem som möjligen cancerframkallande.

En del gödningsmedel och bekämpningsmedel  innehåller cancerframkallande ämnen som sedan tas upp i de grödor som vi äter.

Världen har blivit tokig. Mat och drycker har blivit sjukdomsframkallande i stället för att göra vad de de är ämnade att göra, nämligen gynna hälsa och läka sjukdomar.

Jag frågar mig: Kommer myndigheter ges förutsättningar att sätta stopp för kemikaliesprängda mat- och dryckesprodukter?

Vet allmänheten t.ex. att barnens favorit läskedrycker såsom Sprite, Fanta och NestleTe innehåller hälsovådliga E- ämnen såsom exempelvis benzener, eller kaffein och det konstgjorda sötningsmedlet Aspartame? Eller att läskedrycker och konservburkar innehåller bisfenoler?

Enligt samma WHO skulle minst en tredjedel av alla cancerincidenser kunna undvikas om man förebyggde cancer. Än så länge finns ingen förebyggande plan om hur vi ska kunna reducera den cancerutveckling som ökar år från år. Kommer det ingå i kemikaliinspektionens handlingsplan att offentliggöra och ev. förbjuda de ämnen som ökar risken för cancer och som finns i mat och dryck?

Hur ställer man sig till Livsmedelsverket som fortsätter föreslå hälsovådliga livsmedel som exempelvis margariner som innehåller kemikalier, dåliga oljor och aromtillsatser?

Målet för en “Giftfri Miljö” innebär att det till år 2020 ska finnas förutsättningar  att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier säger man i regeringsförslaget . Vad menar man egentligen med förutsättningar?                En striktare lagstiftning eller helt enkelt förbud? Kommer allmänheten kunna ha möjlighet att ställa företag, myndigheter och eller regeringen ansvarig för den ackumulerade effekten av alla gifter som tillåts i maten i luften i jorden ochi vattnet?                                                                                                         Ett exempel av en sådan effekt är att cancer ökar epidemiskt.

Kemikalieinspektionen är den myndighet som ska driva på utvecklingen och de har föreslagit ett antal viktiga mål för att uppnå att en en giftfri miljö kan bli möjlig. Det är ytterst angeläget och hög tid. Låt oss se hur det går.